Jazyky

doučovanie deti

angličtina/nemčina - podľa potrieb v súlade s preberaným učivom v škole + doplnkové učivo


English

všeobecná angličtina, na mieru - konverzácia, gramatika, písanie, čítanie, počúvanie a iné v správnom pomere a kombinácii


Business English

obchodná angličtina - podľa potrieb zamerané na tie oblasti, ktoré študent potrebuje najviac posilniť - už od úrovne Elementary


Business Light

všeobecná angličtina + vybrané témy zasadené do pracovného prostredia - od úrovne Elementary


Slovenčina pre cudzincov (Slovak for foreigners)

základy slovenského jazyka - s cieľom čo najviac porozumieť (prvé 3mesiace) a dokázať viesť jednoduchú konverzáciu na vybrané témy (druhé 3mesiace)


Deutsch

všeobecná nemčina, na mieru - konverzácia, gramatika, písanie, čítanie, počúvanie a iné v správnom pomere a kombinácii


doučovanie na skúšky

angličtina/nemčina - intenzívne aj polo-intenzívne kurzy pre 1/viac študentov v súlade s požiadavkami na skúšky/testy - maturity, prijímacie skúšky, a iné


Business Plus

Business English + Business Skills - tréning vybraných zručností (prezentácie, príprava na interview, ....) - od úrovne Intermediate


Wirtschaftsdeutsch

obchodná nemčina - podľa potrieb zamerané na tie oblasti, ktoré študent potrebuje najviac posilniť